[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: verouderde instellingen exim en spamhaus?[...] grote knip

>> 
>> Via het fediverse wees iemand me op:
>> https://github.com/spamhaus/spamassassin-dqs
>
> Uit de README.md van die URL:
>
> |  What is DQS?
> |  
> |  Data Query Service (DQS) is a set of DNSBLs, updated in real-time,
> |  operated by Spamhaus Technology
>  
>> Heeft iemand hier ervaring met die plugin?

[...] grote knip

> ik vermoed ook wel dat de plugin actief is.  Hoe ik de spamhaus
> melding lees:
>
>   Your Mail eXchange server is *not* configured for using some block list.
>
> Wat er ontbreekt aan de configuratie is mij niet duidelijk.

mijn mail.log vertelt me dat bijna alle DSN verzoeken die iets met
Spamassassin te maken hebben worden afgebroken. Voorbeeld:

,----
| dns: reply to 3760/IN/A/hillenius.net.(hiermijnspamhausnummer).dbl.dq.spamhaus.net truncated (EDNS 4096 bytes), 0 answer records 
`----

maar ook, af en toe:

,----
| dns: bgread: received 78 bytes from 2606:4700:4700::1111
| dns: dns reply 59471 is OK, 1 answer records
`----

Is dat een probleem met mijn firewall? Of is dat omdat ik geen DNS infra
draai op mijn server host? Of wat anders?

Die eerste mogelijkheid leek me eenvoudig te verhelpen (maar...)

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=dns
systemctl restart firewalld.service

Affijn, nog steeds is het antwoord "truncated" in mail.log


Reply to: