[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Initialisatie van draadloze netwerkkaarten is onstabielHallo Martijn,


Hartelijk dank voor je antwoord!

Ik heb ook een antwoord gekregen van Geert Stappers, maar ik heb besloten de verkregen antwoorden op volgorde van ontvangst te bestuderen én te beantwoorden, alvorens verdere stappen in de richting van een oplossing te zetten.

Je vermoedde dat de systeemkern geen vrije adresruimte kan vinden voor de draadloze netwerkkaart. Die zienswijze vond ik interessant en zo slecht nog niet.

Als ik echter de foutmeldingen nog eens aandachtig lees, dan lees ik in: 'pcim_iomap_regions_request_all failed' dat de integrale IO-map niet verkregen werd.

Je vroeg voor welke architectuur ik Linux gebruik. Ik gebruik Linux voor de amd64-architectuur, dat was op te maken uit de systeemkern die ik vermeldde. Ach, dat kan gebeuren als je om 07:19 uur al antwoordt.

Je vroeg of ik een andere kaart gebruik die heel veel geheugenruimte heeft, bijvoorbeeld een grafische kaart. Nee. Ik gebruik de XFX Radeon HD6450 grafische kaart met 1 GB DDR3 geheugen. Op de doos staat dat de kaart PCI Express 2.1 gebruikt. De grafische kaart is in PCIEX16_1 gestoken.

Je vroeg of ik heel veel RAM heb. Ik heb 16 GB aan DDR4 werkgeheugen, dat was ook vermeld. 16 GB is tegenwoordig niet heel veel meer. Het moederbord ondersteunt maximaal 128 GB.

Je stelde mij daarna twee pittige vragen. Je vroeg eerst of in het BIOS 64-bits adressering van PCI(e)-apparaten ingeschakeld is. Daarover heb ik niets in het BIOS kunnen vinden.

In Advanced\PCI Subsystem Settings staat 'Above 4G Decoding' op Disabled. De informatie daarbij luidt: 'Enables or disables 64 bit capable devices to be decoded in above 4G address space (only if system supports 64 bit PCI decoding).'. Dit is misschien relevant, maar Disabled behoort tot de 'fail-safe defaults' van het moederbord. Dit was de enige instelling waarvan ik vond dat het in de buurt kwam van waarnaar je vroeg.

Je vroeg daarna of 'PCIe Resizeable BAR' aanstaat. Dat was een interessante vraag omdat het woord BAR ook in sommige foutmeldingen voorkomt en ik die foutmeldingen niet begrijp. Ik heb echter niets over een 'resizeable BAR' kunnen vinden in het BIOS.

Wat ik wel heb kunnen vinden is 'PCIEX16_2 4x 1x Switch' die op Auto staat. De functie daarvan is dat als een kaart in PCIEX1_1, PCIEX1_2 of PCIEX1_3 is gestoken dan krijgt PCIEX16_2 automatisch nog maar 1 lane en anders automatisch 4 lanes voor het overdragen van data. In plaats van Auto is te kiezen voor 1x of 4x. Ik zou deze instelling op 1x kunnen zetten.

Je schreef dat de uitvoer van lspci -vvv voor de netwerkkaart en van lsmem voor mij interessant zou kunnen zijn. Ik heb de uitvoer van lspci -vvv en van lsmem bekeken. Zie de bijlagen. Ik werd er niet veel wijzer van. Uit lspci -vvv bleek wel dat er een kernelmodule iwlwifi actief is voor de netwerkkaart.

Ik dacht dat iwlwifi firmware was. Het pakket firmware-iwlwifi geeft echter de volgende informatie: 'This package contains the binary firmware for Intel Wireless cards supported by the iwl3945, iwl4965, and iwlwifi drivers.'. Die zin had ik niet goed gelezen.

Je vroeg of er op 11 mei iets veranderd is, bijvoorbeeld een BIOS-update, wat ik zou kunnen terugdraaien. De BIOS-update vond plaats op 8 april 2022. Dat was het eerste wat ik deed omdat ik mij tevoren behoorlijk had verdiept in het moederbord en de processor. De AMD Ryzen 5 5600X is een nieuwe processor en het BIOS had daarvoor een update nodig. Het moederbord is daarvoor zelfs zo gemaakt dat het BIOS vernieuwd kan worden zonder dat er een processor aanwezig is. Ik heb die functionaliteit gelukkig niet hoeven te gebruiken. Ik kon in Setup komen en de update met 'Asus EZ Flash 3' uitvoeren. Op 11 mei 2022 is niets veranderd.

Je vroeg of er misschien een probleem is met het PCIe slot zelf. Ik vond dat de draadloze netwerkkaarten wel heel gemakkelijk in het PCIEX1_1 slot schoven. Daarom heb ik later ook het PCIEX1_3 slot geprobeerd. Dat maakte echter niet uit; de kaarten gingen net zo gemakkelijk in PCIEX1_3. Wacht eens even ... door temperatuurstijging kunnen materialen uitzetten ... en dan zouden slechte contacten beter contact kunnen maken. Goed punt, Martijn!

Je vroeg als laatste of mijn voeding nog in orde is, of er misschien spanningsval is tijdens een koude start. Dat is theoretisch niet uit te sluiten. Je vraag was voor mij aanleiding om Scott Mueller's 'Upgrading and Repairing PC's', 22e editie, daarop eens na te slaan. Dat boek heb ik namelijk. De te leveren spanningen mogen niet meer dan 5% afwijken.

Op 15 mei 2022 heb ik naar de voedingsspanningen gekeken die het BIOS monitort. De grootste afwijking naar beneden was toen 0,4%. Op 11 april 2022 heb ik met s-tui alle processor-threads maximaal belast. De processor bleef toen stabiel. Daarom heb ik heel weinig reden om aan mijn voeding te twijfelen.

Het boek bleek echter ook problemen met adapterkaarten te behandelen. Het schoonmaken van de contacten kan helpen, en ook het verplaatsen van een kaart naar een ander slot. Daarna komt Mueller echter met een waarschuwing. Hij schrijft dat PCI kaarten en PCI Express kaarten gekoppeld raken aan het slot waarin ze zitten als een driver voor ze wordt geïnstalleerd. Hij heeft het over drivers onder Microsoft Windows, maar dit zou ook voor Linux kunnen gelden. Bedankt voor je opmerking, Martijn!


Met vriendelijke groet,

Maarten

Attachment: lspci-fragment.gz
Description: application/gzip

Attachment: lsmem.gz
Description: application/gzip


Reply to: