[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: vergroten van /varOn zaterdag 7 mei 2022 13:06:58 CEST Geert Stappers wrote:
> [5769701.485781] systemd-journald[625733]: Failed to open system journal: No
> space left on device
> 
> Dat zou het probleem kunnen verklaren ...

Algemene tip (want jij hebt daar nu niks meer aan):
Als je in zo'n soort situatie zit, NOOIT rebooten totdat je het primaire 
probleem hebt opgelost!
Behalve als je oplossing dat vereist waarvan je ~ 100% zeker weet dat die 
oplossing gaat slagen.

Die oplossing is een gparted LiveCD opstarten en vanaf daar je filesystem 
resizen.

Het probleem is/was dat je computer ruimte nodig heeft op /var om uberhaupt 
iets te doen. Aangezien die dat niet heeft, lukt ook weinig/niks.
Wat je had moeten doen is *eerst* dingen weggooien of verplaatsen naar een 
andere (tijdelijke) locatie.

De '/var/cache/' dir is een goede candidaat om dingen uit te verwijderen.
Bij voorkeur doe je dat met debian tools (zoals 'apt clean'), maar als dat 
niet lukt oid, dan werkt 'rm' ook goed ;-)
Een andere manier is om een dir te verplaatsen naar een andere schijf en te 
vervangen door een symlink.
Met 'du --max-depth=1 | sort -h' krijg je een goede indicatie waar het meeste 
te halen is.
Het zal me weinig verbazen als systemd's journal files 80+% verbruiken.

Moet wel zeggen dat je /var ERG krap bemeten is/was*. Het kan noodzakelijk 
zijn in specifieke gevallen, maar dan rust er een (extra) verantwoordelijkheid 
op je om er voor te zorgen dat dat geen problemen oplevert.
Een eerdere 'df -h' had al alarm bellen moeten laten afgaan, maar een cron job 
die checkt of een getal >90% is en dan een notificatie sturen, had dat 
automatisch voor je kunnen doen.
(Er zijn ook nog veel geavanceerdere monitoring tools).

HTH,
  Diederik

*) Ik ben bezig een SBC op te zetten die (hopelijk) jaren gaat draaien en veel 
data(bases) gaat bevatten. Ik heb daarvoor een partitie van 1TB aangemaakt, 
die op/onder /var gemount gaat worden, en de initiële FS grootte wordt 100G.
Dit is wel weer het andere 'uiterste', maar ja ;-)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: