[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

juiste schrijfwijze van e-mailadresHoi,


Recent vertelde me iemand dat ie een ander e-mailadres heeft.
Dat toen niet opgeschreven en vandaag pogingen gedaan om het te
achterhalen. Ik wist wat de domeinnaam ( example.com ) maar niet
precies het deel voor de apestaart ( @ ).

Begonnen met e-mail te sturen naar het was adres wat het zou kunnen
zijn. Even later kwam een "user does not exist" terug. Nieuwe poging,
dezelfde resultaat.

Dat schoot niet op, dat moest anders kunnen.
En dat is wat ik wil vertellen :-)

Er is een Debian package 'swaks':
| $ apt show swaks 2>/dev/null | sed --silent -e '/^Description:/,$p'
| Description: SMTP command-line test tool
| swaks (Swiss Army Knife SMTP) is a command-line tool written in Perl
| for testing SMTP setups; it supports STARTTLS and SMTP AUTH (PLAIN,
| LOGIN, CRAM-MD5, SPA, and DIGEST-MD5). swaks allows one to stop the
| SMTP dialog at any stage, e.g to check RCPT TO: without actually
| sending a mail.
| .
| If you are spending too much time iterating "telnet foo.example 25"
| swaks is for you.


En het programma in actie:
$ swaks --to karel@example.com --from bogus@bog.us --quit-after RCPT
=== Trying mail.example.com:25...
=== Connected to mail.example.com.
<- 220 mailin103.example.com ESMTP Postfix
 -> EHLO paddy.home
<- 250-mailin103.example.com
<- 250-PIPELINING
<- 250-SIZE 36480000
<- 250-STARTTLS
<- 250-ENHANCEDSTATUSCODES
<- 250-8BITMIME
<- 250 CHUNKING
 -> MAIL FROM:<bogus@bog.us>
<- 250 2.1.0 Ok
 -> RCPT TO:<karel@example.com>
<** 550 5.1.1 <karel@example.com>: Recipient address rejected: Address does not exist
 -> QUIT
<- 221 2.0.0 Bye
=== Connection closed with remote host.
$ swaks --to kareltje@example.com --from bogus@bog.us --quit-after RCPT
=== Trying mail.example.com:25...
=== Connected to mail.example.com.
<- 220 mailin103.example.com ESMTP Postfix
 -> EHLO paddy.home
<- 250-mailin103.example.com
<- 250-PIPELINING
<- 250-SIZE 36480000
<- 250-STARTTLS
<- 250-ENHANCEDSTATUSCODES
<- 250-8BITMIME
<- 250 CHUNKING
 -> MAIL FROM:<bogus@bog.us>
<- 250 2.1.0 Ok
 -> RCPT TO:<kareltje@example.com>
<- 250 2.1.5 Ok
 -> QUIT
<- 221 2.0.0 Bye
=== Connection closed with remote host.
$ 


Commandline regels als
$ swaks --to karel@example.com --from bogus@bog.us --quit-after RCPT
$ swaks --to kareltje@example.com --from bogus@bog.us --quit-after RCPT
ging stukken makkelijker en sneller dan e-mail maken en versturen plus
e-mail antwoord afwachten om juiste schrijfwijze van e-mail adres te
achterhalen.


Doe er je voordeel.
Groeten
Geert Stappers

P.S.

-- 
Silence is hard to parse


Reply to: