[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: W: Possible missing firmwareOn Thu, Jun 17, 2021 at 10:05:04AM +0200, Floris Renaud wrote:
> Cecil Westerhof schreef op 2021-06-16 18:36:
> 
> > Iets anders. Ik had het al weleens gezien, maar tot op heden niet echt
> > aandacht aan besteed.
> > 
> > Tijdens het genereren van de images zie ik voorbijkomen:
> >     W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/arcturus_gpu_info.bin for module amdgpu
> >     W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/navy_flounder_ta.bin for module amdgpu
> >     W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/navy_flounder_sos.bin for module amdgpu
> >     W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/arcturus_ta.bin
> > 
> > Is dat iets waar ik me zorgen om moet maken? Zo ja: hoe los ik dit op?
> > (En zelfs bij nee vind ik het niet erg om de waarschuwingen kwijt te
> > raken.)
> > 
> 
> Ik verwacht dat de variable 'MODULES' in /etc/initramfs-tools/initramfs.conf
> op 'dep' staat. Debian denkt deze firmware bestanden nodig te hebben.
> 
> Deze firmware bestanden zitten niet in een Debian pakket. Als je ze echt
> nodig hebt,
> kan je ze downloaden van:
> https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/tree/amdgpu
> 
> Zijn ze niet nodig, dan kan je de variable 'MODULES' op 'most' zetten.

Klinkt goed.


Groeten
Geert Stappers
-- 
Silence is hard to parse


Reply to: