[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: 'apt upgrade' doet iets anders dan 'apt-get upgrade'



Richard Lucassen <mailinglists@lucassen.org> writes:

> On Sat, 02 Jan 2021 00:46:02 +0100
> Cecil Westerhof <Cecil@decebal.nl> wrote:
>
>> Ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij gebeurd dit pas sinds
>> kort. Er staat me bij dat apt van de week is geupdated.
>> 
>> Wat is hier aan de hand en is er wat tegen te doen?
>
> Het lijkt erop dat je de recommended packages ook installeert. Ik heb
> het nog niet gezien maar ik heb dit
> in /etc/apt/apt.conf.d/01norecommend staan:
>
> APT::Install-Recommends "0";
> APT::Install-Suggests "0";

Ik heb geen xxnorecommend bestand in die directory. Op
01autoremove-kernels na zijn alle bestanden tussen 2016 en 2019
aangepast.

Het is van belang voor een script dat ik in de batch draai. Door daar
apt te gebruiken en stderr naar /dev/null te sturen werkt het weer.
(Nodig omdat apt een waarschuwing stuurt naar stderr wanneer het in
een batch wordt gedraaid.)

-- 
Cecil Westerhof
Senior Software Engineer
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/cecilwesterhof


Reply to: