[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: /bin/sh naar bash i.p.v. dash linkenIk had helemaal niet gereageerd. :'-(

Richard Lucassen <mailinglists@lucassen.org> writes:

> On Wed, 25 Nov 2020 10:52:57 +0100
> Cecil Westerhof <Cecil@decebal.nl> wrote:
>
>> Ik heb er zelf nooit last van gehad, maar door een vraag van iemand
>> anders kwam ik erachter dat sh een link is naar dash. Is er een
>> mogelijk heid om bij installatie sh naar bash te laten verwijzen?
>
> ln -sf /bin/bash /bin/sh

Dat kan niet na een upgrade terug worden gezet door Debian?


> zou ik zeggen, Na installatie dan. Maar verwijs in je eigen scripts
> gewoon naar /bin/bash als je bash wilt, dan ben je niet meer
> afhankelijk van het feit van hoe de /bin/sh staat.

Ik gebruik in mijn (bash) scripts altijd (dat is meer portable):
    #!/usr/bin/env bash

Zelf heb ik het probleem dus ook niet. Liep er tegenaan in een andere
groep waar iemand er over 'klaagde'.

-- 
Cecil Westerhof
Senior Software Engineer
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/cecilwesterhof


Reply to: