[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Services starten nietHoi allen,

Ik heb hetzelfde met SSH op een nieuwe virtuele machine. SSH start wel,
maar eerst mislukt dit. Het resultaat is een heel trage start van SSH.

De virtuele machine maak ik op onderstaande manier, dat heet "netboot",
als ik me niet vergis.

Als ik Apache installeer, dan start dit wel automatisch op een nieuwe VM.

---------
VM="naampje"
qemu-img create -f qcow2 /data/$VM.qcow2 1000G
virt-install -d --name=$VM --ram 1024 \
 --os-type=linux \
 --disk
path=/data/$VM.qcow2,format=qcow2,bus=virtio,cache=none,size=10,serial=WD-WMAP9A966149
\
 --network bridge=br0,model=virtio \
 --controller=virtio-serial \

--location=http://ftp.nl.debian.org/debian/dists/buster/main/installer-amd64/
\
 --extra-args='console=ttyS0,115200' \
 --graphics none
-----

Aug 1 16:01:44 kvm76 systemd[1]: ssh.service: Start-pre operation timed
out. Terminating.
Aug 1 16:01:44 kvm76 systemd[1]: ssh.service: Control process exited,
code=killed, status=15/TERM
Aug 1 16:01:44 kvm76 systemd[1]: ssh.service: Failed with result 'timeout'.
Aug 1 16:01:44 kvm76 systemd[1]: ssh.service: Service RestartSec=100ms
expired, scheduling restart.
Aug 1 16:01:44 kvm76 systemd[1]: ssh.service: Scheduled restart job,
restart counter is at 1.
Aug 1 16:03:15 kvm76 systemd[1]: ssh.service: Start-pre operation timed
out. Terminating.
Aug 1 16:03:15 kvm76 systemd[1]: ssh.service: Control process exited,
code=killed, status=15/TERM
Aug 1 16:03:15 kvm76 systemd[1]: ssh.service: Failed with result 'timeout'.
Aug 1 16:03:15 kvm76 systemd[1]: ssh.service: Service RestartSec=100ms
expired, scheduling restart.
Aug 1 16:03:15 kvm76 systemd[1]: ssh.service: Scheduled restart job,
restart counter is at 2.

Groeten,
Paul-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer Groningen
https://www.vandervlis.nl/


Reply to: