[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Services starten nietOp 01-08-19 om 11:28 schreef Koen Wybo:
> Dag Paul,
> 
> Kun je meer info geven over de gebruikte release van Debian, 

Debian 10.

> de versie van systemd, 

Gewoon de versie die bij Debian 10 hoort.

> maak je gebruik van zelf aangemaakt  systemddiensten en
> -timers, welke cron-jobs heb je?

Ik draai "ispconfig" op deze machine en de installatie daarvan heeft van
alles gewijzigd. Maar volgens mij was dit probleem er al voordat ik dat
installeerde.

> en kun je ook de output geven van
> 
> dmesg --level=err,warn

root@debian:~# dmesg --level=err,warn
[  0.276949] acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't
access extended PCI configuration space under this bridge.
[  4.306307] urandom_read: 1 callbacks suppressed
root@debian:~#

> om te kijken of er al warnings zijn bij het opstarten
> 
> en van :
> 
> systemctl list-unit-files
> 
> om te zien welke status de diensten hebben

Dat is een lang verhaal, heb ik aan het einde toegevoegd.
Het is na rebooten.

> en van
> 
> journalctl -u ssh.service
> 
> om logs van ssh.service te bekijken

-- Logs begin at Thu 2019-08-01 11:29:30 CEST, end at Thu 2019-08-01
11:41:01 CEST. --
Aug 01 11:29:31 debian systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Aug 01 11:31:00 debian systemd[1]: ssh.service: Start-pre operation
timed out. Terminating.
Aug 01 11:31:00 debian systemd[1]: ssh.service: Control process exited,
code=killed, status=15/TERM
Aug 01 11:31:00 debian systemd[1]: ssh.service: Failed with result
'timeout'.
Aug 01 11:31:00 debian systemd[1]: Failed to start OpenBSD Secure Shell
server.
Aug 01 11:31:00 debian systemd[1]: ssh.service: Service RestartSec=100ms
expired, scheduling restart.
Aug 01 11:31:00 debian systemd[1]: ssh.service: Scheduled restart job,
restart counter is at 1.
Aug 01 11:31:00 debian systemd[1]: Stopped OpenBSD Secure Shell server.
Aug 01 11:31:00 debian systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Aug 01 11:31:22 debian sshd[1289]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Aug 01 11:31:22 debian sshd[1289]: Server listening on :: port 22.
Aug 01 11:31:22 debian systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
Aug 01 11:31:53 debian sshd[1384]: Accepted publickey for root from
82.95.148.152 port 51096 ssh2: RSA SHA256:5GUu1lLxYVYnio5ef7mg
Aug 01 11:31:53 debian sshd[1384]: pam_unix(sshd:session): session
opened for user root by (uid=0)

> Als er te weinig log-info is dan bij deze laatste dan
> 
> nano  /lib/systemd/system/ssh.service
> en voeg
> Environment=SYSTEMD_LOG_LEVEL=debug
> toe in bij de sectie 'service'.
> 
> Daarna ssh.service herstarten.
> en opnieuw
> journalctl -u ssh.service

Dat geeft dezelfde output als boven.

Groeten,
Paul


-------
root@debian:~# systemctl list-unit-files
UNIT FILE               STATE
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount   static
-.mount                generated
dev-hugepages.mount          static
dev-mqueue.mount            static
proc-sys-fs-binfmt_misc.mount     static
sys-fs-fuse-connections.mount     static
sys-kernel-config.mount        static
sys-kernel-debug.mount         static
var-www-clients-client1-web1-log.mount generated
var-www-clients-client1-web2-log.mount generated
systemd-ask-password-console.path   static
systemd-ask-password-wall.path     static
session-5.scope            transient
apache-htcacheclean.service      disabled
apache-htcacheclean@.service      disabled
apache2.service            enabled
apache2@.service            disabled
apparmor.service            enabled
apt-daily-upgrade.service       static
apt-daily.service           static
autovt@.service            enabled
Bastille-Firewall.service       generated
bastille-firewall.service       generated
blk-availability.service        enabled
bootlogd.service            masked
bootlogs.service            masked
bootmisc.service            masked
checkfs.service            masked
checkroot-bootclean.service      masked
checkroot.service           masked
console-getty.service         disabled
console-setup.service         enabled
container-getty@.service        static
cron.service              enabled
cryptdisks-early.service        masked
cryptdisks.service           masked
dbus-org.freedesktop.hostname1.service static
dbus-org.freedesktop.locale1.service  static
dbus-org.freedesktop.login1.service  static
dbus-org.freedesktop.timedate1.service static
dbus-org.freedesktop.timesync1.service enabled
dbus.service              static
debug-shell.service          disabled
dm-event.service            static
emergency.service           static
fail2ban.service            enabled
firewall.service            enabled
fstrim.service             static
getty-static.service          static
getty@.service             enabled
halt.service              masked
hostname.service            masked
hwclock.service            masked
ifup@.service             static
ifupdown-pre.service          static
ifupdown-wait-online.service      disabled
initrd-cleanup.service         static
initrd-parse-etc.service        static
initrd-switch-root.service       static
initrd-udevadm-cleanup-db.service   static
keyboard-setup.service         enabled
killprocs.service           masked
kmod-static-nodes.service       static
kmod.service              static
logrotate.service           static
lvm2-lvmpolld.service         static
lvm2-monitor.service          enabled
lvm2-pvscan@.service          static
lvm2.service              masked
man-db.service             static
mariadb.service            enabled
mariadb@.service            disabled
memcached.service           enabled
module-init-tools.service       static
motd.service              masked
mountall-bootclean.service       masked
mountall.service            masked
mountdevsubfs.service         masked
mountkernfs.service          masked
mountnfs-bootclean.service       masked
mountnfs.service            masked
mysql.service             enabled
mysqld.service             enabled
networking.service           enabled
ntp.service              enabled
php7.3-fpm.service           enabled
phpsessionclean.service        static
postfix.service            enabled
postfix@.service            indirect
procps.service             static
quotaon.service            static
rc-local.service            static
rc.local.service            static
rc.service               masked
rcS.service              masked
reboot.service             masked
rescue.service             static
rmnologin.service           masked
rsync.service             enabled
rsyslog.service            enabled
sendsigs.service            masked
serial-getty@.service         indirect
single.service             masked
ssh.service              enabled
ssh@.service              static
sshd.service              enabled
stop-bootlogd-single.service      masked
stop-bootlogd.service         masked
sudo.service              masked
syslog.service             enabled
system-update-cleanup.service     static
systemd-ask-password-console.service  static
systemd-ask-password-wall.service   static
systemd-backlight@.service       static
systemd-binfmt.service         static
systemd-bless-boot.service       static
systemd-boot-check-no-failures.service disabled
systemd-exit.service          static
systemd-fsck-root.service       enabled-runtime
systemd-fsck@.service         static
systemd-fsckd.service         static
systemd-halt.service          static
systemd-hibernate-resume@.service   static
systemd-hibernate.service       static
systemd-hostnamed.service       static
systemd-hwdb-update.service      static
systemd-hybrid-sleep.service      static
systemd-initctl.service        static
systemd-journal-flush.service     static
systemd-journald.service        static
systemd-kexec.service         static
systemd-localed.service        static
systemd-logind.service         static
systemd-machine-id-commit.service   static
systemd-modules-load.service      static
systemd-networkd-wait-online.service  disabled
systemd-networkd.service        disabled
systemd-poweroff.service        static
systemd-quotacheck.service       static
systemd-random-seed.service      static
systemd-reboot.service         static
systemd-remount-fs.service       static
systemd-resolved.service        disabled
systemd-rfkill.service         static
systemd-suspend-then-hibernate.service static
systemd-suspend.service        static
systemd-sysctl.service         static
systemd-sysusers.service        static
systemd-time-wait-sync.service     disabled
systemd-timedated.service       static
systemd-timesyncd.service       enabled
systemd-tmpfiles-clean.service     static
systemd-tmpfiles-setup-dev.service   static
systemd-tmpfiles-setup.service     static
systemd-udev-settle.service      static
systemd-udev-trigger.service      static
systemd-udevd.service         static
systemd-update-utmp-runlevel.service  static
systemd-update-utmp.service      static
systemd-user-sessions.service     static
systemd-volatile-root.service     static
udev.service              static
umountfs.service            masked
umountnfs.service           masked
umountroot.service           masked
unattended-upgrades.service      enabled
urandom.service            static
user-runtime-dir@.service       static
user@.service             static
x11-common.service           masked
machine.slice             static
user.slice               static
dbus.socket              static
dm-event.socket            enabled
lvm2-lvmpolld.socket          enabled
ssh.socket               disabled
syslog.socket             static
systemd-fsckd.socket          static
systemd-initctl.socket         static
systemd-journald-audit.socket     static
systemd-journald-dev-log.socket    static
systemd-journald.socket        static
systemd-networkd.socket        disabled
systemd-rfkill.socket         static
systemd-udevd-control.socket      static
systemd-udevd-kernel.socket      static
dev-mapper-vg0\x2dswap.swap      generated
basic.target              static
bluetooth.target            static
boot-complete.target          static
cryptsetup-pre.target         static
cryptsetup.target           static
ctrl-alt-del.target          disabled
default.target             static
emergency.target            static
exit.target              disabled
final.target              static
getty-pre.target            static
getty.target              static
graphical.target            static
halt.target              disabled
hibernate.target            static
hybrid-sleep.target          static
initrd-fs.target            static
initrd-root-device.target       static
initrd-root-fs.target         static
initrd-switch-root.target       static
initrd.target             static
kexec.target              disabled
local-fs-pre.target          static
local-fs.target            static
multi-user.target           static
network-online.target         static
network-pre.target           static
network.target             static
nss-lookup.target           static
nss-user-lookup.target         static
paths.target              static
poweroff.target            disabled
printer.target             static
reboot.target             disabled
remote-cryptsetup.target        disabled
remote-fs-pre.target          static
remote-fs.target            enabled
rescue-ssh.target           static
rescue.target             static
rpcbind.target             static
runlevel0.target            disabled
runlevel1.target            static
runlevel2.target            static
runlevel3.target            static
runlevel4.target            static
runlevel5.target            static
runlevel6.target            disabled
shutdown.target            static
sigpwr.target             static
sleep.target              static
slices.target             static
smartcard.target            static
sockets.target             static
sound.target              static
suspend-then-hibernate.target     static
suspend.target             static
swap.target              static
sysinit.target             static
system-update-pre.target        static
system-update.target          static
time-sync.target            static
timers.target             static
umount.target             static
apt-daily-upgrade.timer        enabled
apt-daily.timer            enabled
fstrim.timer              disabled
logrotate.timer            enabled
man-db.timer              enabled
phpsessionclean.timer         enabled
systemd-tmpfiles-clean.timer      static

257 unit files listed.


-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer Groningen
https://www.vandervlis.nl/


Reply to: