[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: foutmeldingen tijdens apt update en apt upgrade[...]

>  dpkg: waarschuwing: 'ldconfig' niet gevonden in PATH of niet
>  uitvoerbaar
>  dpkg: waarschuwing: 'start-stop-daemon' niet gevonden in PATH of
>  niet uitvoerbaar
>  dpkg: fout: 2 verwachte programma's niet gevonden in PATH of niet
>  uitvoerbaar
>  NOOT: PATH van root zou gewoonlijk /usr/local/sbin, /usr/sbin en
>  /sbin moeten bevatten
>  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
>  root@oudelaptop:/home/familie# 
>
> Het blijkt een bekend probleem te zijn gezien de vele meldingen
> hierover op het internet. Gelukkig vond ik een eenvoudige oplossing: ik
> checkte de inhoud van PATH via commando #echo $PATH. Daaruit bleek dat
> /sbin ontbrak. Ik heb het toegevoegd middels commando # export
> PATH="$PATH:/sbin". Ik kon vervolgens probleemloos #apt upgrade
> uitvoeren.


Er is een nieuwe su, in util-linux, en die denkt anders over PATH dan de
vorige su van Debian.

Ik had het idee dat men vind dat je "su -" of "su -l" moet gebruiken in
plaats van "su". Die - zorgt ervoor dat je PATH onderdelen blijven zoals
je dat voorheen gewend bent.

zie discussie hier:

https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=833256#90


Reply to: