[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Hoe netwerk in te stellenIk had een heel vreemd probleem dat me even flink aan het schrikken
bracht. Ik had ineens geen netwerk meer. Of beter gezegd geen DNS.

In eerste instantie dacht ik dat het aan /etc/network/interfaces lag.
Hierin stond namenlijk:
    192.168.10.22
terwijl het adres van mijn computer is:
    192.168.10.10
maar dat bleek het niet te zijn.

Het bleek dat mijn /etc/resolv.conf een link was geworden naar een
niet bestaand file. (Helaas niet genoteerd welke.)

Na deze te hebben verwijderd en een echte resolv.conf te hebben
aangemaakt met:
    nameserver 208.67.222.222
    nameserver 208.67.220.220

Werkt alles weer naar behoren.

Ondertussen heb ik ook alles in /etc/network/interfaces in commentaar
gezet.


Dit leidt tot twee vragen:
- Wat is de correcte manier om je netwerk in te stellen.
- Iemand enig idee wat de reden kan zijn geweest dat mijn
  /etc/resolv.conf ineens naar een niet bestaand bestand wees?

Ik gebruik Debian 9.1. (Moet ik misschien updaten naar 9.2.)

-- 
Cecil Westerhof
Senior Software Engineer
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/cecilwesterhof


Reply to: