[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Oom-killer zonder geheugengebrekHallo,

Ik heb een raar probleem: oom-killer wordt aangeroepen terwijl er geen
tekort is aan geheugen. Swap wordt niet aangesproken.

Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?

Het zou een probleem met het swap-geheugen kunnen zijn, daarom heb ik
dat net opnieuw aangemaakt met "mkswap -c", van "check".

Ik zie ook verschillende keren de term "tainted" voorbij komen, terwijl
ik geen closed-source drivers gebruik op deze machine. Zoiets:

Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416551] CPU: 1 PID: 12538 Comm:
find Tainted: G    W    4.9.0-0.bpo.1-686-pae #1 Debian
4.9.2-2~bpo8+1

Er wordt ECC geheugen gebruikt.

Groeten
Paul


Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416545] find invoked oom-killer:
gfp_mask=0x2420848(GFP_NOFS|__GFP_NOFAIL|__GFP_HARDWALL|__GFP_MOVABLE),
nodemask=0, order=0, oom_score_adj=0
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416547] find cpuset=/ mems_allowed=0
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416551] CPU: 1 PID: 12538 Comm:
find Tainted: G    W    4.9.0-0.bpo.1-686-pae #1 Debian
4.9.2-2~bpo8+1
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416551] Hardware name: Supermicro
Super Server/X11SSM-F, BIOS 1.0b 12/29/2015
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416552] d8b95b64 d02eedbc d8b95c5c
c42fe900 d01d2a58 d08b6f00 00000000 00000286
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416555] d8b95ba8 d02f4ec3 d9eb2e00
f028f200 c42fedf0 d8b95c5c c42fe900 d8b95ba8
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416557] d016ad39 d0071fba d8b95b90
d016a9da 00000008 00000000 00000000 e6ae0380
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416559] Call Trace:
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416564] [<d02eedbc>] ?
dump_stack+0x55/0x79
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416566] [<d01d2a58>] ?
dump_header+0x6b/0x1b6
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416569] [<d02f4ec3>] ?
___ratelimit+0x73/0xf0
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416570] [<d016ad39>] ?
oom_kill_process+0x209/0x3d0
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416573] [<d0071fba>] ?
has_capability_noaudit+0x1a/0x30
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416573] [<d016a9da>] ?
oom_badness+0xea/0x150
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416575] [<d016b1b3>] ?
out_of_memory+0xe3/0x2a0
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416576] [<d016f694>] ?
__alloc_pages_nodemask+0xbe4/0xca0
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416578] [<d0166754>] ?
pagecache_get_page+0xd4/0x270
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416580] [<d020c1c4>] ?
__getblk_gfp+0x104/0x320
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416588] [<f857fb85>] ?
ext4_getblk+0xa5/0x1c0 [ext4]
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416591] [<f857fcc3>] ?
ext4_bread+0x23/0xb0 [ext4]
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416595] [<f8589828>] ?
__ext4_read_dirblock+0x28/0x3f0 [ext4]
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416596] [<d01ef475>] ?
d_splice_alias+0x155/0x390
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416599] [<f858a232>] ?
htree_dirblock_to_tree+0x52/0x260 [ext4]
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416602] [<d026b04e>] ?
security_file_open+0x8e/0x90
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416603] [<d01ee767>] ? dput+0xd7/0x240
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416606] [<f858b320>] ?
ext4_htree_fill_tree+0x90/0x2e0 [ext4]
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416609] [<f8576d06>] ?
free_rb_tree_fname+0x16/0x80 [ext4]
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416612] [<f8577967>] ?
ext4_readdir+0x7a7/0xa70 [ext4]
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416613] [<d01e709d>] ?
do_filp_open+0x7d/0xe0
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416614] [<d0269a6f>] ?
security_file_permission+0x9f/0xc0
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416616] [<d01eabd3>] ?
iterate_dir+0x173/0x190
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416617] [<d01ee767>] ? dput+0xd7/0x240
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416618] [<d01d587a>] ?
do_sys_open+0x17a/0x210
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416619] [<d01eb1bb>] ?
SyS_getdents64+0x7b/0x110
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416621] [<d01eae40>] ?
fillonedir+0x120/0x120
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416622] [<d0003802>] ?
do_fast_syscall_32+0x92/0x220
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416625] [<d059a14a>] ?
sysenter_past_esp+0x47/0x75
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416626] Mem-Info:
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416628] active_anon:297689
inactive_anon:22755 isolated_anon:0
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416628] active_file:380790
inactive_file:974821 isolated_file:60
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416628] unevictable:0 dirty:0
writeback:0 unstable:0
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416628] slab_reclaimable:180472
slab_unreclaimable:5691
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416628] mapped:49063 shmem:41759
pagetables:2650 bounce:0
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416628] free:152936 free_pcp:182
free_cma:0
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416630] Node 0
active_anon:1190756kB inactive_anon:91020kB active_file:1523160kB
inactive_file:3899284kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB
isolated(file):240kB mapped:196252kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:0kB
shmem_thp: 0kB shmem_pmdmapped: 0kB anon_thp: 167036kB writeback_tmp:0kB
unstable:0kB pages_scanned:63939523 all_unreclaimable? yes
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416632] DMA free:3804kB min:788kB
low:984kB high:1180kB active_anon:0kB inactive_anon:0kB
active_file:120kB inactive_file:28kB unevictable:0kB writepending:0kB
present:15960kB managed:15884kB mlocked:0kB slab_reclaimable:11772kB
slab_unreclaimable:100kB kernel_stack:72kB pagetables:0kB bounce:0kB
free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB
Mar 13 07:37:22 host kernel: lowmem_reserve[]: 0 756 7881 7881
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416636] Normal free:38480kB
min:38484kB low:48104kB high:57724kB active_anon:0kB inactive_anon:0kB
active_file:368kB inactive_file:136kB unevictable:0kB writepending:0kB
present:894968kB managed:793612kB mlocked:0kB slab_reclaimable:710116kB
slab_unreclaimable:22664kB kernel_stack:3688kB pagetables:0kB bounce:0kB
free_pcp:604kB local_pcp:260kB free_cma:0kB
Mar 13 07:37:22 host kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 56993 56993
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416639] HighMem free:569460kB
min:512kB low:91084kB high:181656kB active_anon:1190756kB
inactive_anon:91020kB active_file:1522732kB inactive_file:3899088kB
unevictable:0kB writepending:0kB present:7295192kB managed:7295192kB
mlocked:0kB slab_reclaimable:0kB slab_unreclaimable:0kB kernel_stack:0kB
pagetables:10600kB bounce:0kB free_pcp:124kB local_pcp:0kB free_cma:0kB
Mar 13 07:37:22 host kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416640] DMA: 7*4kB (UME) 14*8kB
(UME) 9*16kB (UM) 10*32kB (UME) 6*64kB (UME) 4*128kB (M) 5*256kB (UM)
2*512kB (U) 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 3804kB
Mar 13 07:37:22 host kernel: Normal: 716*4kB (UMEH) 296*8kB (UMEH)
186*16kB (UME) 140*32kB (UM) 91*64kB (UM) 66*128kB (UME) 27*256kB (ME)
9*512kB (M) 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 38480kB
Mar 13 07:37:22 host kernel: HighMem: 61*4kB (UM) 90*8kB (UM) 65*16kB
(UM) 323*32kB (UM) 477*64kB (UM) 144*128kB (UM) 33*256kB (UM) 24*512kB
(UM) 18*1024kB (UM) 15*2048kB (UM) 107*4096kB (UM) = 569460kB
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416660] Node 0 hugepages_total=0
hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=2048kB
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416660] 1397333 total pagecache pages
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416661] 0 pages in swap cache
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416662] Swap cache stats: add 0,
delete 0, find 0/0
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416662] Free swap = 1132476kB
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416662] Total swap = 1132476kB
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416663] 2051530 pages RAM
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416663] 1823798 pages
HighMem/MovableOnly
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416663] 25358 pages reserved
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416664] 0 pages hwpoisoned
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416664] [ pid ]  uid tgid
total_vm   rss nr_ptes nr_pmds swapents oom_score_adj name
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416675] [ 256]   0  256
7308   5175   17    3    0       0 systemd-journal
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416677] [ 280]   0  280
3261   877    8    3    0     -1000 systemd-udevd
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416679] [ 456]   0  456
800   590    5    3    0       0 mdadm
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416680] [ 766]   0  766
1096   633    6    3    0       0 rpcbind
Mar 13 07:37:22 host kernel: [938438.416682] [ 775]  101  775
1145   692    6    3    0       0 rpc.statd
(...)
-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer Groningen
https://www.vandervlis.nl/


Reply to: