[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Blocked en tainted, het tainted deel.Op 22-07-16 om 21:05 schreef Geert Stappers:
> On Fri, Jul 22, 2016 at 08:24:40PM +0200, Paul van der Vlis wrote:
>> Hallo allen,
>>
>> Af en toe doet mijn laptop vreemd, hij blokkeert dan. In de syslog zie
>> ik soms dit:
>>
>> ---------------
>> Jul 20 11:04:12 laptopp kernel: [1871785.825808] INFO: task
>> jbd2/dm-1-8:212 blocked for more than 120 seconds.
>> Jul 20 11:04:12 laptopp kernel: [1871785.825815]    Tainted: G
>> W   3.16.0-4-amd64 #1
>> ---------------
>>
>> Het lijkt er dus op dat er iets aan de SSD niet goed is. jbd2 is immers
>> het journaal van ext4, en dm-1 is mijn root partitie (het is een systeem
>> waarbij de LVM partitie encrypted is).
>>
>> Maar wat me ook opvalt is dat "tainted", want volgens mij is mijn kernel
>> helemaal niet tainted, tenminste nu niet:
>> -------
>> root@laptopp:/dev# cat /proc/sys/kernel/tainted
>> 0
>> root@laptopp:/dev# dmesg | grep -i taint
>> root@laptopp:/dev#
>> -------
>>
>> Heeft iemand een verklaring?
>>
> 
> Van https://www.kernel.org/doc/Documentation/oops-tracing.txt
> onder de kop Tainted kernels:
> 
>  1: 'G' if all modules loaded have a GPL or compatible license, 'P' if
>   any proprietary module has been loaded.
> 
> 10: 'W' if a warning has previously been issued by the kernel.
>   (Though some warnings may set more specific taint flags.)
> 
> 
> Mijn inschatting is dat het in "previously" van de uptime van laptopp
> gezocht moet worden.

Ik gebruik welliswaar closed source firmware, maar nooit closed source
drivers. En mijn hardware heeft ook geen onderdelen die dat nodig
hebben. Ik begrijp het dus nog niet.

Groet,
Paul.


-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer Groningen
https://www.vandervlis.nl/

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: