[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ervaringen met LetsencryptOn Wednesday 25 May 2016 10:34:03 Paul van der Vlis wrote:
> Als je "letsencrypt" zonder argumenten ingeeft, dan wil hij alle
> domeinen op je server van certificaten voorzien. Gelukkig vraagt hij nog
> wel even.

Dat is denk ik alleen bij Apache zo aangezien alleen die webserver een (ge-
release-te) configuratie plugin heeft.
Ik heb het met succes uitgeprobeerd en geconfigureerd op nginx en kreeg een 
soort van wizard voorgeschoteld. Maar ik heb dan ook (waarschijnlijk) 
letsencrypt met parameters opgestart.

Let erop dat de 'letsencrypt' package is hernoemd naar 'certbot', maar je 
wordt niet automatisch gemigreerd (althans in sid).

> Wat me opviel was dat je twee certifcaten nodig hebt voor "domein.nl" en
> "www.domein.nl". Dat is normaal meestal niet zo.

Dat komt omdat het technisch gezien 2 domeinen zijn, een (hoofd)domein en een 
subdomein. Vaak, maar niet altijd, is de webserver zo geconfigureerd zodat 
http(s) verzoeken naar het hoofddomein worden doorgestuurd naar het www 
subdomein, maar het blijven 2 aparte domeinen.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: