[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jigdo vind nietsOn Sunday 15 November 2015 00:25:49 Paul van der Vlis wrote:
> Op de vraag of ik nog een vorige versie heb, geef ik
> "../debian-8.0.0-amd64-DVD-1.iso" op. Dat gaat hij scannen en dat duurt
> enige tijd, hij vind het bestand dus wel.
> ...
> Na het scannen zegt hij echter:
> Found 0 of the 4380 files required by the template
> ...
> Wat zal er mis zijn?

Je moet de iso in een directory mounten en daar naar verwijzen.
Zie http://wiki.cknow.org/blog/2010/07/05/update-iso-jigdo

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: