[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Keyboard lay-out veranderenIk zou in Zentyal 4.1 de keyboard lay-out *blijvend* willen veranderen
naar standaard België.

Volgende opdracht doet wat ik wil maar deze instelling wordt *niet*
onthouden:

setxkbmap be

Hoe maak ik deze verandering blijvend? 


Reply to: