[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jessie Release Party EnschedeOn Wed, Apr 22, 2015 at 02:03:08PM +0200, Paul van der Vlis wrote:
> Ik lees dat er wellicht ook een etentje komt, vroeger op de avond.
> Locatie staat nog niet vast.
> 

Inmiddels wel.

Zie https://lists.debian.org/debian-events-nl/2015/04/msg00009.html

En misschien zien we elkaar wel  :-)


Groeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: