[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: verschil tussen terminal en synapticOn Saturday 01 November 2014 15:43:21 Germ van Ek | Esyst wrote:
> Gedrag lijkt dan wel overeen te komen met apt-get en aptitude, en vanuit het
> "don't repeat yourself" principe ligt het wel voor de hand dat die functies
> herbruikt zijn. 
> 
> De 'Debian handbook' is vrij kort over synaptic, komt niet veel verder dan
> "is een gui voor APT'. 
>
> Van: "familie Voncken" <frankvoncken@xs4all.nl> 
> Dank je wel, Germ. Dus synaptic gebruikt aptitude? Goed om te weten. 

Ik denk niet dat synaptic aptitude gebruikt omdat het niet in de lijst van 
dependencies staat.
Germ's opmerking over "don't repeat yourself" is wel correct, want zowel 
aptitude als synaptic hebben libapt-pkg4.12 als een dependency.

Wat me waarschijnlijker lijkt is het verschil tussen safe-upgrade/full-upgrade 
(voor aptitude; of upgrade/dist-upgrade for apt-get) en dat synaptic 
"full-upgrade" standaard gebruikt, even aangenomen dat zo'n functionaliteit in 
libapt-pkg4.12 is geimplementeerd.

Ikzelf gebruik aptitude in de terminal, mede omdat de dependency resolver van 
aptitude inderdaad krachtiger is dan die van apt-get.

Groet,
  Diederik
-- 
GPG: 0x138E41915C7EFED6

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: