[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dmesgOn 09/01/2014 01:58 PM, Frans van Berckel wrote:
Wat voor een vergissing maak ik? Ik dacht dat de output van dmesg het
zelfde zou zijn, als wat er in /var/log/dmesg zou staan.

READ:

~$ man -a dmesg

(= TFM!!!)

DO:

~$ ls -l /var/log | grep dmesg


Vanmorgen gereboot. Maar bij dmesg staan minstens 10 regels extra. Deed
een tail -f op /var/log/dmesg, maar kwam dus niks langs.

Voer het onderstaande firewall-script uit en kijk zo nu en dan met dmesg welke messages netfilter produceert. Pak eventueel een laptop en doe een scan met (ze)nmap om wat meer kernel messages te genereren.

--------------------------
#!/bin/sh
iptables -F
iptables -N LOG_ICMP
iptables -N LOG_DROP
iptables -N LOG_REJECT

iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --state NEW -p tcp --dport ssh -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --state NEW -p tcp --dport www -j LOG_REJECT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j LOG_ICMP
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type destination-unreachable -j LOG_ICMP
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type redirect -j LOG_ICMP
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type time-exceeded -j LOG_ICMP
iptables -A INPUT -j LOG --log-level warning --log-prefix "No match -> " --log-tcp-sequence -m limit
#iptables -A INPUT -j REJECT
#iptables -A INPUT -j DROP
iptables -A INPUT -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -j LOG_DROP

iptables -A LOG_ICMP -j LOG --log-level warning --log-prefix "ICMP -> " -m limit
iptables -A LOG_ICMP -j ACCEPT

iptables -A LOG_DROP -j LOG --log-level warning --log-prefix "DROP -> " --log-tcp-sequence -m limit
iptables -A LOG_DROP -j DROP

iptables -A LOG_REJECT -j LOG --log-level warning --log-prefix "REJECT -> " --log-tcp-sequence -m limit
iptables -A LOG_REJECT -j REJECT

--------------------------

Met vriendelijke groet,

Frans van Berckel

Veel plezier,
Jan-Rens.


Reply to: