[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Notities toevoegen aan PDF filesOn 26/05/14 15:30, Paul van der Vlis wrote:
> op 26-05-14 15:11, Matijs van Zuijlen schreef:
>> De opties van Evince zijn vrij
>> beperkt vergeleken met wat PDF toestaat. Aan de andere kant heeft Evince het
>> voordeel dat notities in de PDF zelf opgeslagen worden en dus door andere
>> PDF-viewers bekeken kunnen worden.
> Bij Xournal schijnt dit ook te kunnen, al moet je weten hoe:
> --------
> You must "Export to PDF" to generate a new PDF with the annotations.
> This way anybody can read them
> --------

Ah, dat wist ik niet. Handig!

Groet,

-- 
Matijs


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: