[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gnupg key en OpenSSL problemenOn 11/04/14 11:20, Winfried Tilanus wrote:
> De beste informatie die ik over heartbleed kon vinden was dit:
>
> http://blog.fox-it.com/2014/04/08/openssl-heartbleed-bug-live-blog/
>
> Over de impact:
> - met heartbleed krijgt een aanvaller een *willekeurig* blok van 64K uit
> het geheugen van de server
> - de aanvaller kan niet sturen welk blok 'ie ontvangt
> - de aanvaller kan de aanval onbeperkt herhalen
>
> Met andere woorden: in potentie kan *ALLES* wat in het geheugen van de
> server zit/zat gecompromitteerd zijn. Dat kunnen read/write caches zijn
> van gegevens op de disk, actieve sessies, sleutels van welke soort dan
> ook, ontsleutelde data, wachtwoorden die op dat moment gecheckt worden,
> wat dan ook. Op het internet zijn inmiddels scripts te vinden die
> blokjes geheugen doorzoeken naar specifiek zaken als (sessie)cookies.

Hoe zit dat met geheugen dat in gebruik is door andere processen? Je zou denken
dat daar een zekere mate van afscherming aanwezig is.

-- 
Matijs


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: