[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gnupg key en OpenSSL problemenOn Wednesday 09 April 2014 12:19:27 Diederik de Haas wrote:
> > Zijn gnupg keys die zijn aangemaakt op Wheezy vulnerable m.b.t. de
> > openssl bug?
> 
> Nee, in ieder geval niet automatisch. Maar keys die gebruikt zijn op een 
> machine die benaderbaar is via SSL (zoals https) mogelijk wel.
> Zie ook http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?p=532288#p532288

Github heeft een blog post gemaakt over de acties die zij hebben ondernomen  
mbt heartbleed: https://github.com/blog/1818-security-heartbleed-vulnerability
-- 
GPG: 0x138E41915C7EFED6

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: