[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Engelstalig, met NL localesOn Fri, Feb 07, 2014 at 09:43:35PM +0100, Paul van der Vlis wrote:
> Op 07-02-14 18:33, Jelmer Vernooij schreef:
> > On Fri, Feb 07, 2014 at 04:57:32PM +0100, Paul van der Vlis wrote:
> >> Hallo,
> >>
> >> Een klant wil een engelstalige laptop, maar uiteraard wel Nederlandse
> >> locales.
> >>
> >> Hoe doen jullie dat?
> >>
> >> Het is bijvoorbeeld wel belangrijk dat A4 papier het default is.
> >>
> >> Ik heb nu gekozen voor "no locale" tijdens de installatie, en dat lijkt
> >> goed te gaan.
> > 
> > Voor het gemak gebruik ik meestal ie_IE.UTF-8; dat is Engelstalig, maar is
> > verder zo goed als gelijk aan nl_NL.UTF-8 (Euro, A4, etc).
> 
> Ik heb inderdaad vaker gehoord dat mensen dat doen.
> Kom je ook nadelen tegen?
Tot nu toe werkt het prima.

> > Als je wel echt nl_NL met taaloverride wilt zal er ook een LC_* instelling zijn
> > om vertaling uit te schakelen.
> LANG=C zou dat moeten doen lijkt me. Maar waar plaats je dat globaal op
> een machine?  Vroeger had je /etc/environment, maar dat staat nu in
> /etc/default/locale. Ik weet echter niet of daar meer in kan staan dan
> alleen de locale.
Dat lijkt me opzich wel, het is gewoon een shell file die op andere
plekken gesourced wordt.

> In "man locale" staan overigens die LC_* instellingen, maar ik kom daar
> niets tegen over de vertaling.
LC_MESSAGES?

Jelmer

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: