[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Samba vraagjeOn Tue, Nov 12, 2013 at 12:21:48PM +0100, Paul van der Vlis wrote:
> Hallo Jelmer,
> 
> Op 11-11-13 22:04, Jelmer Vernooij schreef:
> > Hi Paul,
> > 
> > On Mon, Nov 11, 2013 at 08:41:42PM +0100, Paul van der Vlis wrote:
> >> Op een Squeeze server met Samba zie ik:
> >> -----
> >> [2013/11/11 20:09:33.198253,  0] smbd/server.c:500(smbd_open_one_socket)
> >>   smbd_open_once_socket: open_socket_in: Adres is al in gebruik
> >> -----
> >>
> Heb je nog een idee wat dat "Adres is al in gebruik" inhoudt?
Niet aan de hand van alleen die melding. Wat zegt netstat dat er luistert op die poort als je smbd stopt?

Jelmer


Reply to: