[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Rsync exclude vraagjePaul van der Vlis:
> rsync -av --del --delete-excluded  \
>    ...
>    --exclude /proc/**
>    ...

> bovenstaande blijkt niet goed te werken.

Ik heb het zo in het script staan:

   --exclude='/proc/**'

en --delete i.p.v. --del. Dat laatste is niet in de manpage te vinden.

Misschien dat het hem daaraan ligt?


Reply to: