[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: KVM booten met iso en seriele consolePaul,

On 01-10-12 23:02, Paul van der Vlis wrote:
> Wat me niet duidelijk is, is of de Debian installer eigenlijk wel een
> installatie via de seriele poort ondersteund. Ik heb dat in de manual
> niet gevonden, en ik vind wel manuals waarin staat hoe je isolinux in de
> iso van de installer kunt manipuleren. Misschien moet ik die kant maar op.
> 
> Overigens ben ik er achter dat "-boot c" betekent dat je van disk boot,
> en "-boot d" dat je van cdrom boot. Gut, daar heb ik dus verkeerd
> getest. Hoe ze daarbij komen wordt duidelijk als je weet hoe ze van een
> floppy booten, namelijk met "-boot a"... Pfff.

Mijn recentelijke ervaring met de debian installer, is dat er veel
mogelijk is, maar dat de documentatie wat minder uitvoerig is dan je zou
willen als gebruiken. Mijn voorstel is dan ook dat als je er achter komt
wat er beter kunt, dat je dan een bug report doet (met wat jij denkt dat
verbeterde versie zou zijn). Zo hebben anderen ook nog wat aan jouw
uitzoekwerk.

Grt
Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: