[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

MoboRAID & Boot PartitieHallo Debian-gebruikers,

Heeft er iemand ervaring met het installeren van Debian 6.0.3 "Squeeze"
op een RAID1 (de hardware RAID bevindt zich op het Motherboard) EN
waarbij het boot mount point (/boot) zich op een apart aangemaakte
boot-partitie (/dev/dm-2) bevindt.

Waarom de 'EN' omschrijving?

Omdat er volgens mijn inschatting twee problemen zijn m.a.w. had ik die
aparte boot-partitie niet gemaakt dan had ik het karwei (mogelijk) nog
plat gekregen maar nu lukt het niet meer.


De installatie is gedaan met de optie dmraid=true en bij het installeren
van de GRUB bootloader komt er de volgende error melding voorbij:

Unable to install GRUB in /dev/sda

Executing 'grub-install /dev/sda" failed

This is a fatal error


Tot zover geen probleem want het schijnt dat dit vaker voorkomt en de
oplossing hiervoor is:

http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=17&t=62958#p364725

en tot punt 6, waarbij het eerste commando grub-install /dev/dm-0 ALLEEN
wordt uitgevoerd, gaat alles goed en bij het rebooten kom ik in GRUB
terecht maar boot vervolgens, begrijpelijkerwijs, niet verder omdat
grub-mkconfig nog niet gedaan is.


Maar dan raak ik het noorden kwijt.


Bij het opnieuw booten van de install DVD via de rescue mode wordt
vervolgens het tweede commando grub-mkconfig > /boot/grub/grub.cfg
ook gedaan maar vindt er geen goede configuratie plaats van grub.cfg
m.a.w. de vmlinuz-2.6.32-5-686-bigmem wordt niet gevonden.

Waarom niet?

Blijkbaar is de aparte boot-partitie (/dev/dm-2) in dit stadium van
booten nog niet gemount aan de /boot directory dus wat gedaan

# mount /dev/dm-2 /boot
# grub-mkconfig > /boot/grub/grub.cfg
Generating grub.cfg ...
Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-5-686-bigmem
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-5-686-bigmem
mkdir: cannot create directory `/var/lib/os-prober/mount': No such file
or directory
mkdir: cannot create directory `/var/lib/os-prober/mount': No such file
or directory
mkdir: cannot create directory `/var/lib/os-prober/mount': No such file
or directory
mkdir: cannot create directory `/var/lib/os-prober/mount': No such file
or directory
mkdir: cannot create directory `/var/lib/os-prober/mount': No such file
or directory
mkdir: cannot create directory `/var/lib/os-prober/mount': No such file
or directory
mkdir: cannot create directory `/var/lib/os-prober/mount': No such file
or directory
done
#

Echter bij het rebooten kom ik wederom in GRUB terecht maar wordt er
niet verder geboot wat nu NIET begrijpelijkerwijs is.

De vraag is nu welke mogelijkheden er zijn opdat die aparte boot-
partitie tijdig wordt gemount opdat er een correcte grub.cfg wordt
aangemaakt?

Het kan ook zijn dat het probleem ergens anders zit dus degene die het
weet ..........

Bij voorbaat dank

Fred

-- 

Linux status: - normaal GUI en iets minder CLI gebruiker -


Reply to: