[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Netjes opruimen van LDAP usersOn 03/21/2012 08:35 PM, Paul van der Vlis wrote:
> Hallo,
>
> Het blijkt dat als je een LDAP user opruimd, zijn/haar lidmaatschappen
> aan groepen gewoon blijven bestaan. Tenminste, zoals ik dat doe.
>
> Mocht je dan dezelfde username later nogmaals gaan gebruiken, dan is
> diegene opeens lid van de groepen van de vorige user.
> Niet de bedoeling.
>
> Weten jullie een handige manier om alle lidmaatschappen van een user op
> te ruimen?

Hallo,

Zoiets kan "met de hand" zo:

# Als root uiteraard
bash# groups piet
piet : piet

bash# adduser piet adm
bash# adduser piet dialout

bash# groups piet
piet : piet adm dialout

bash# deluser piet adm
bash# groups piet
piet : piet dialout

Om een account uit alle groepen te halen (behalve de primary group):

bash# id piet
uid=1004(piet) gid=1005(piet)
groups=4(adm),20(dialout),24(cdrom),128(openldap),1005(piet)

bash# for GRP in $(id -nG piet | sed 's/[^ ]* //') ; do deluser piet
$GRP ; done
Removing user `piet' from group `adm' ...
Done.
Removing user `piet' from group `dialout' ...
Done.
Removing user `piet' from group `cdrom' ...
Done.
Removing user `piet' from group `openldap' ...
Done.

Groeten, Heiko


Reply to: