[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mounten van NFSWat zeggen de boot messages?

On 3/14/12, Paul van der Vlis <paul@vandervlis.nl> wrote:
> Hallo,
>
> Het valt me op dat mounten van NFS tijdens booten niet altijd goed gaat
> (soms wel en soms niet). Als je dan na booten "mount -a" uitvoert als
> root dan wordt er gewoon wel altijd keurig gemount, maar dat is niet
> altijd bruikbaar.
>
> Weet iemand een oorzaak en/of oplossing van/voor dit probleem?
>
> Met vriendelijke groet,
> Paul van der Vlis.
>
>
>
> --
> Paul van der Vlis Linux systeembeheer, Groningen
> http://www.vandervlis.nl
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-dutch-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>
>


Reply to: