[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apache, Joomla, .xlsxOn Wed, 2012-02-22 at 10:49 +0100, Paul van der Vlis wrote: 
> Hallo,
Hi,

> 
> Op een school staat een server met nog Lenny (foei). Hierop wordt o.a.
> Joomla gedraaid. Probleem is dat het uploaden van xslx-bestanden (Excel)
> niet goed gaat, er verschijnt dan "unsupported filetype xslx".
> docx (Word) gaat wel goed.
> 
[...] 
> 
> Iemand een idee hoe dit kan komen?  Is dit een Joomla probleem of zit
> het toch in het OS of Apache?

Volgens een vriend van me (ik heb zelf geen first hand ervaring met
joomla) is dit in joomla zelf in te stellen: control panel - global
configuration - system tab - media settings

Mvg,
Steven

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: