[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

in rc.local een script opstarten als userBeste Mensen,

Hoe kan ik in /etc/rc.local een script onder userrechten opstarten ? Het gaat om liquidsoap die niet wil draaien als root en bij het rebooten van de streamserver mee moet starten als user.

Stephan


Reply to: