[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

voortgang aptitude safe-upgradeHoi,


Hoe kun je zien dat `aptitude safe-upgrade` nog vorderingen maakt?

Ik heb al een tijdje deze regel op mijn scherm staan:

 open: 1741; closed: 4659; defer: 119; conflict: 80                 o

En zie geen voortgang meer. Ik weet nu niet hoeveel geduld ik moet hebben.

Wat ik al gedaan heb om voortgang te behalen / te zien:

* aptitude install perl # om alvast wat packages te upgraden
* aptitude install aptitude  # om de nieuwste aptitude te krijgen
* aptitude -v -v -v safe-upgrade  # gaf geen extra output

Met "top" zag ik in het begin de geheugen ruimte nog wel groeien,
maar daar is de "rek er uit".Groeten
Geert Stappers
-- 
> And is there a policy on top-posting vs. bottom-posting?
Yes.


Reply to: