[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: openvpn scriptOp 2011-08-27T18:22:35+0200 schreef "Rutger van Sleen"
<djslash@djslash.org> in bericht
<52d019888c78bc1f101fae457cc8d8ba.squirrel@webmail.selkof.net>, inzake
"Re: openvpn script", het volgende:

> Dat moet lijkt me '#! /bin/bash' zijn.
Klopt. Hersteld. Helpt niet. -- 

Jaap van Wingerde
e-mail: 1234567890@vanwingerde.net
web: http://jaap.vanwingerde.net/

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: