[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: recente kernel oopsOn Mon, Jun 13, 2011 at 09:41:47PM +0200, Stappers wrote:
> Hallo,
> 
> Op een computer die ik te leen heb, is kerneloops
>  ( http://packages.debian.org/sid/kerneloops ) ge-installeerd.
> 
> En in syslog op die machine is o.a. het volgende te lezen
>  Jun 13 21:04:44 debian kerneloops: Submitted 1 kernel oopses to www.kerneloops.org
>  Jun 13 21:04:44 debian kerneloops: kerneloops.org: oops is posted as \
>   http://www.kerneloops.org/submitresult.php?number=3337652
> 
> Als ik die webpagina bezocht, is er geen data.
> 
> Heeft iemand van jullie een recente kernel oeps die wel al
> op http://www.kerneloops.org terug te vinden is?
> 
> 
> Het idee ander die vraag, is duidelijk krijgen wat er
> aan doorlooptijd is, voor de oops inhoud op het web staat.

Volgens http://lists.debian.org/debian-kernel/2011/06/msg00381.html
is er iets niet goed met de website kerneloops.org

Vandaar de "vertraging"


Stappers


Reply to: