[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nieuwe firewallOn 10 apr 2011, at 02:21, Karel Lucas wrote:
> Ik heb gekozen voor freeBSD, omdat dit naar mijn weten het veiligste o.s. is
> dat er bestaat, en met de combinatie pf, de veiligste firewall zou
> moeten opleveren, en relatief makkelijk te configureren is.  Weet iemand
> een merknaam en typenummer van een commercieel apparaat?

Kijk eens bij de op freebsd gebaseerde m0n0wall[1] of pfsense[2], zij hebben wel links naar commerciële producten die daarop gebaseerd zijn. Of zoek op die namen, dan vind je ook geheid wat. Ik heb met beide distributies goede ervaringen. In ieder geval zal de daarvoor gebruikte hardware geschikt zijn voor freebsd.

[1] http://m0n0.ch/wall/hardware.php
[2] http://www.pfsense.org/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=50


Peter

Reply to: