[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

webspam poetsenSamenvatting: webspampoetsgereedschap gezocht

Hallo,

Op http://dev.debwrt.net/timeline?ticket=on is zichtbaar dat
er voor DebWrt volop webspam via "tickets" is binnengekomen.

Handmatig die foute boodschappen opruimen begint me te grotig te worden.

Wat ik zoek is iets om computermatig een ticket te verwijderen.
En dan het liefst op een manier die te scripten is.

De handinglingen om 1 spam ticket te verwijderen zijn
   * Bezoek ticket NUMMER
   * Delete ticket NUMMER
   * Confirm delete ticket NUMMER

Mijn poging om het met Python en Curl op te lossen is vastgelopen
op een '403 Forbidden' van de server. Wireshark laat zien dat ik
met Curl "Base Authentication" doe,
terwijl Iceweasel "Digest Authentication" doet.

Een uitweg om een webbrowser te scripten, begon bij een websearch
op "script firefox", en strand op een overvloed aan hits op 'javascript'


Richtingaanwijzing c.q routebeschrijving voor een oplossing
is zeer gewenst.Groeten
Geert Stappers
-- 
> And is there a policy on top-posting vs. bottom-posting?
Yes.


Reply to: