[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NAS server met (in te bouwen) serial portOn Sat, Dec 18, 2010 at 12:52:52PM +0100, Arjen Bax wrote:

|| > Hebben jullie advies voor een NAS server waar (ooit) Debian op kan draaien?
|| 
|| Ik twijfel zelf nog over een Bubba van Excito. Draait Debian.
|| http://www.excito.com/bubba/features.html

Ik heb zo'n dingetje, maar gebruik hem meer als backup server.

Hij werkt tot nu toe prima.

Ciao.                         Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: