[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Systeem overbelast bij printen vanuit OOo.On 11/24/2010 01:12 PM, Paul van der Vlis wrote:

Hoi,

> Bij printen van een bepaald document vanuit OpenOffice wordt 
> reproduceerbaar de belasting van het systeem extreem hoog en valt er 
> niks meer mee te doen, het document wordt niet geprint. Het probleem
> is reproduceerbaar.

Ik zou zeggen: een bug in OpenOffice: hoe ziek het document ook is,
OpenOffice zou niet zo op de kieën mogen gaan. Je zou zelfs kunnen
beargumenteren dat het een veiligheidsissue is: Je kan het systeem
DOSsen met dit document...

groet,

Winfried


Reply to: