[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Umask bij SFTP instellenHallo,

>>> En dat is nou typisch zo'n punt waar ik het opgeef tenzij het echt
> moet,
>>> want uitzoeken waarom het nou precies niet kan is teveel gedoe.
> Bijvoorbeeld: waarom is er geen upgrade mogelijk van lib32asound2? Is
> die verdwenen uit testing, en wat is dan de vervanging ervan? En welke
> pakketten hebben het nodig, en kunnen die misschien gewoon weg? Voor je
> het weet ben je uren bezig.
>>
>> Heb voor de grap even een backport gemaakt. Dat gaat perfect.
>> Even grof opgeschreven hoe:
>> -----------
>> su
>>  pico /etc/apt/sources.list # zorg voor juiste deb-src regel
>>  apt-get update
>>  apt-get build-dep openssh
>> exit
>> mkdir openssh; cd openssh
>> apt-get source openssh
>> cd openssh-5.5p1  # oftewel: cd openssh-<tab>
>> dpkg-buildpackage -uc -us
>> cd ..
>> su
>>  dpkg -i *.deb
>> exit
>> -------------
>>
>> Iemand nog kritiek op deze werkwijze?
> ja ik zou voor dpkg-buildpackage nog een dch commando aanroepen om
> versienummer en de package naam aan te passen, dan blijf je package
> teminste herkenbaar als  custom build ipv dat het lijkt op een stock
> package.

En je wilt eigenlijk altijd het bouwen van Debian packages in een 'cleane'
chroot-omgeving doen. Daarvoor zijn tools als 'pbuilder' en 'cowbuilder'
bedacht.

Na het opzetten van een pbuilder omgeving (wat niet moeilijk is) bouw je
het pakket met he commando 'pdebuild', in plaats van 'dpkg-buildpackage'.

Groeten,
Martijn.

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: