[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OperaGijs Hillenius schreef:
> On 16 Aug 2010, Sjoerd Hiemstra wrote:
> 
>> Onlangs toegevoegd aan Multimedia misschien? Maar waaraan kun je zien
>> of het daar vandaan komt?
> 
> bestudeer je /var/log/aptitude eens?

Of:

apt-cache policy opera


Groeten,
Martijn.

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: