[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: LDAP commandline editorHi,

> M. van Brummelen schreef:
>> Hi,
>>> Hallo,
>>> "gq" is verdwenen als commandline LDAP editor.
>>> Wat gebruiken jullie ?
>> Luma.
>
> Luma is volgens mij een grafische tool, ik moet editten via SSH.
AFAIK is gq ook nooit een commandline ldap editor geweest.
Als het via een shell moet dan zou ik gewoon de tools in ldap-utils
gebruiken.

Groet,
martijnReply to: