[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: fsarchiver voor debian 5.0.4Heel erg bedankt. Ik heb het gevonden en het lijkt te werken !

Groet,

Stephan

________________________________________
Van: Weerdenburg, Mike van [m.vanweerdenburg@zuiderzeeland.nl]
Verzonden: donderdag 10 juni 2010 15:36
Aan: debian-user-dutch@lists.debian.org
Onderwerp: RE: fsarchiver voor debian 5.0.4

Hier staat een hele berg aan versies:
http://sourceforge.net/projects/fsarchiver/files/
Kun je daar iets mee?

Met vriendelijke groet,

Mike
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Stephan Verrips [mailto:info@stephanverrips.nl]
Verzonden: donderdag 10 juni 2010 14:39
Aan: debian-user-dutch@lists.debian.org
Onderwerp: fsarchiver voor debian 5.0.4

Hoi,

Wie weet hoe ik aan fsarchiver kan komen voor debian 5.0.4 Ik heb hem wel voor debian 6, maar kan hem niet gebruiken voor debian 5.0.4 Dat werkt niet.

Bedankt,

Stephan

--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-dutch-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-dutch-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


Reply to: