[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: linux debianOn 08-06-10 12:50, Jo Wittoek wrote:
> Hallo,
>  
> wens een debian server te installeren.
> Kan ik voor de technische ondersteuning bij jullie terecht?

Op internet is een boel informatie te vinden over Debian Linux. Het is
raadzaam om je hier eerst in te verdiepen. Daar waar de documentatie
tekort schiet, kun je met vragen op deze mailing list terecht.

Met vriendelijke groet,
Martijn Grendelman

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: