[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: lsof en ulimitWinfried Tilanus schreef:
Hoi,

Ik ben bezig om iets wat lijkt op een tekort aan resources van apache2
te debuggen en kom nu het volgende tegen (ik gebruik apache2-prefork):

www-data heeft een filelimit van 1024:

www-data@chat3:~$ ulimit -n
1024

Maar als ik kijk hoeveel files apache2 open heeft staan kom ik op een
veel hoger getal uit:

winfried@chat3:~$ sudo lsof -c apache2 | grep www-data | wc -l
5297

Als ik echter naar de output van lsof kijk, zie ik dat verschillende
bestanden, bijvoorbeeld /usr/sbin/apache2 zelf, voor elk proces genoemd
zijn.

Kan het zijn dat bij ulimit elk bestand maar 1 keer telt en bij lsof
meerdere keren?
Geldt ulimit niet per proces? Meestal forkt Apache verschillende processen, die elk binnen de limit van 1024 moeten blijven. Dat is tenminste wat ik dacht.

Sjoerd

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: