[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

htaccess en htpasswdBeste mensen,

Ik heb een debian 5.04 installatie. Daarop draait apache2 en php5. Echter als ik .htaccess en .htpasswd gebruikt, dan trekt apache2 daar niks van aan en kan ik gewoon in de pagina komen die beveiligd hoort te zijn. In apache2.conf staan geen gekke dingen.

Weet iemand hoe dat komt ?

Bedankt,

Stephan


Reply to: