[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Saslauthd start-probleemGeert Stappers schreef:
> Op 20100202 om 11:39 schreef Paul van der Vlis:
> 
>   <knip/>
> 
> 
>> mail:/etc/init.d# killall saslauthd
> 
> gebruik 
>  /etc/init.d/saslauthd stop

mail:/etc/init.d# /etc/init.d/saslauthd stop
Stopping SASL Authentication Daemon: saslauthd.
No run directory defined for saslauthd, cannot stop failed!

Maar is hij nu gestopt? Dat is niet duidelijk.
Vandaar dat ik de processen vermoord heb.

>   <knip/>
> 
>> mail:/etc/init.d# /etc/init.d/saslauthd start
>> Starting SASL Authentication Daemon: saslauthd.
>> Starting SASL Authentication Daemon: saslauthdNo run directory defined
>> for saslauthd, not starting failed!
> 
> 
> No run directory defined for saslauthd

Ik schreef:
--------
Uiteraard heb ik een run-directory ingesteld in /etc/default/saslauthd:
OPTIONS="-c -m /var/run/saslauthd"
--------

En je ziet ook in ps dat dat is doorgekomen:
-----------
mail:/etc/init.d# ps aux | grep saslauthd
root   8203 0.0 0.1  8728 1424 ?    Ss  11:16  0:00
/usr/sbin/saslauthd -a pam -c -m /var/run/saslauthd -n 5
root   8205 0.0 0.1  8584 1240 ?    S  11:16  0:00
/usr/sbin/saslauthd -a pam -c -m /var/run/saslauthd -n 5
(...)
----------

Op andere machines gaat het wel goed, met dezelfde configuratie.

Met vriendelijke groet,
Paul van der Vlis.
-- 
http://www.vandervlis.nl/


Reply to: