[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian multimedia met hogere versienummers?Paul van der Vlis schreef:
Martijn Grendelman schreef:
Hoi Paul,

Waarom vind je dat dat niet zo hoort? Debian-multimedia is geen
officieel repository, en de maintainer ervan (Christian Marillat) kan en
 mag dus doen wat hij wil. Debian-multimedia is juist handig als je
recente versies van multimedia-software wilt gebruiken.

Ik heb begrepen dat hij extra pakketten bied, niet dat hij dingen
veranderd aan mijn bestaande pakketten.
Hij biedt in ieder geval nieuwere versies. Ik dacht dat sommige van zijn pakketten ook bepaalde "gelicenseerde" mogelijkheden wel ingecompileerd hebben.
Als je die niet wilt hebben zal je met priority aan de slag moeten.

Sjoerd

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: