[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Alternatieven voor X sessie als Root [Was Re: KDE achtergrond valt weg](Ik heb het onderwerp maar even aangepast, want het gaat echt niet meer over de
KDE achtergrond ...)

Jens Van Broeckhoven wrote:
> On Thursday 14 January 2010 17:09:53 Paul van der Vlis wrote:
>> Matijs van Zuijlen schreef:
>>> Paul van der Vlis wrote:
>>>> Sjoerd Hardeman schreef:
>>>>> Daarvoor heb je toch gksu/kdesu?
>>>> Maar dat is volgens mij niet vanuit het menu te starten, ik ken het in
>>>> elk geval niet in Gnome.
>>>>
>>>> Niet dat ik het mis hoor, maar sommige van mijn klanten wel.
>>>>
>>>> Die willen dan bijvoorbeeld een grafische editor kunnen starten als
>>>> root. Of Nautulus. Dat soort dingen kan in Debian alleen vanaf de
>>>> commandline voor zover ik weet.
>>> Ik zie gksu ook niet 1-2-3 in het menu, maar daar heb ik dan gelukkig
>>> Gnome Terminal voor ...
>> Maar dat is niets voor mensen die niets van een terminal willen weten en
>> alles grafisch willen doen.
> Met de meeste(?) file-managers komt dit als een optie.

Ik denk dat die mensen meer zoiets willen als dat je willekeurige applicaties
direct vanuit het menu kunt starten als root. Dit is vele jaren geleden al eens
door de Gnome-mensen is afgeschoten[1] (met volgens mij overigens idiote
redenen, maar goed), maar steekt (logisch ook) toch steeds weer de kop op[2].

Voor in de filemanager zelf heb je inderdaad genoeg aan het installeren van een
simple plugin (nautilus-gksu).

Ik moet zeggen, dat laatste werkt heel aardig als ik dat nu zo even uitprobeer.
Ik kan als mijzelf browsen (met nautilus) tot waar ik geen toegang heb, dan open
ik die folder 'as administrator', en als ik daarin weer een bestand open,
gebeurt dat als root. Direct een bestand als root openen kan natuurlijk ook.

Paul, is dat wat voor die klanten van jou? Of gebruiken die KDE?

>>> al met al nog steeds geen reden om maar je hele X sessie als
>>> root te starten.
>> Ik ben daar uiteraard ook niet voor. Maar als je alles grafisch wilt
>> doen is dat volgens mij de enige optie. Default mag dat niet, maar je
>> kunt het wel grafisch aanzetten ;-)
> Huh?
> Root in X is altijd slecht.

Als ze tijdens hun root sessie hun Internet uitzeten mag het van mij misschien
nog :-).

> KDE vraagt gewoon je pw indien nodig (geen idee hoe gnome dat doet).

Wanneer vindt KDE dat dan nodig? Is dat ook met een menuoptie 'open als root'?

[1] https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=61063
[2] http://brainstorm.ubuntu.com/idea/3145/

-- 
Matijs

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: