[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Lijst van packages zonder repositoryPaul van der Vlis schreef:
Hallo,

Wie weet hoe ik een lijstje kan genereren met 'verweesde packages' op
een systeem, en daarmee bedoel ik packages die niet meer in de
repositories van sources.list te vinden zijn en dus blijkbaar niet meer
aanwezig zijn na een upgrade, of ooit "los" zijn geinstalleerd.

Het gaat me om een commando wat als output deze packages heeft.
Met deborphan of cruft. deborphan geeft normaal alleen obsolete libraries weer, met deborphan --guess-all krijg je een lijst van alle onnodige pakketten,

Sjoerd

PS. Paul, excuses voor de dubbele mail. Verkeerde knop...


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: