[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian 8.8 releaseDebian 8.8 är nu ute: https://www.debian.org/News/2017/20170506 ISO
filer dyker också upp under eftermiddagen/kvällen

och nästa Release blir nån gång i Juli: https://release.debian.org/


Reply to: